IFC i APS Holding SE započeli su, kao partneri rešavanje nenaplativih kredita u istočnoj i jugo-istočnoj Evropi

May 15, 2014

IFC, član grupe Svetske banke, je potpisao ugovor sa APS Holding kompanijom koja upravlja investicijama zaplenjenih sredstava i servisiranjem, o preuzmanju nenaplativih (NPL) portfolija i obnovi pristupa finansiranju poslovanja i potrošača.

 
IFC će obezbediti do USD 20 miliona za saučestvovanje u kupovini portfolija zaplenjenih sredstava što uključuje kredite stanovništva i stambene kao i pozajmice malih i velikih preduzeća. U samoj Rumuniji ovo partnerstvo može da reši do 30.000 problematičnih pozajmica, da ukloni ova sredstva iz bilansa banaka, i da oslobodi kapital za nove pozajmice.

 
Martin Machon, APS osnivač i CEO kaže, “Mi smo ponosni na partnerstvo sa IFC i vidimo potencijal za dalju saradnju, širenje pristupa kreditima za kompanije kojima je potreban takav pristup.”

 
APS Holding, čije je sedište u Pragu u Češkoj, će kupiti NPL u Bugarskoj, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji, i potencijalno drugim zemljama u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

 
“Ovaj projekat nastavlja da se gradi na inicijativi za odgovor na krizu koju sprovodi IFC i do sada je već postigao značajan uticaj u brojnim zemljama,” kaže K. Aftab Ahmed, IFC direktor za finansijske institucije i Private Equity Group. ’’Ovim investicijama IFC će pomoći da se obezbedi da banke mogu da obezbeđuju sredstva za finansiranje poslovanja i fizičkih lica što je najbitnije za oporavak ekonomije.’’

 
Inicijativa je deo IFC Programa za oporavak duga i imovine (DARP) koji se fokusira na akviziciju i rešavanje nenaplativih kredita, refinansiranje održivih entiteta, i restrukturiranje malih i srednjih preduzeća (SME). Do danas, IFC je sproveo u iznosu od USD1 milijarde za svoje projekte i mobilisao USD 2 milijarde. Kroz DARP program IFC je omogućio bankama da se oslobode tereta u vrednosti od USD 25 milijardi po osnovu NPL i da normalizuju obaveze 6 miliona domaćinstava; i SME kojim je sprečeno da veliki broj individua izgubi svoju imovinu ili posao.

 
IFC
IFC je članica Grupe Svetske banke i najveća je globalna institucija za razvoj koja je fokusirana isključivo na privatni sektor. IFC sarađuje sa privatnim sektorom u više od 100 zemalja, koristeći sopstveni kapital, stručnost i uticaj da pomogne da se eliminiše ekstremno siromaštvo i da se promoviše uzajamni prosperitet. U FY13 naše investicije su se popele na nivo od skoro USD 25 milijardi korišćenjem pozajmica za investiciju u osnaživanju privatnog sektora u kreiranju radnih mesta i u borbi sa najtežim razvojnim izazovima. Za više informacija pogledajte www.ifc.org