APS Holding SE zatvara NPL trgovinu od pola milijarde EUR-a u Rumuniji

July 10, 2014

Portfolijo nenaplativih osiguranih kredita u iznosu od Eur 495 miliona je prodat jednom međunarodnom investicionom konzorcijumu. Prva transakcija ove vrste na tržištu Rumunije omogućiće i drugim bankama da slede model.

 
Volksbank Romania je smanjila svoj portfolijo nenaplativih kredita (NPL) prodajom NPL portfolija nekretnina sa agregatnim iznosom od EUR 495 miliona. Banka je prodala nekretnine velikog obima finansiranjem obaveza prema međunarodnom konzorcijumu investitora koji čine Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners LLP, H.I.G Capital International Advisers i APS Holding SE. Ovom transakcijom Volksbank Romania je samnjila svoj NPL portfolijo na prihvatljiv iznos manji od 8% što je dosta ispod proseka u sistemu banaka u Rumuniji.

 
Benoit Catel, Predsednik Volksbank Romania je pozdravio raspolaganje portfolijom: ’’Ovo smanjenje našeg NPL portfolija predstavlja drugi važan korak u našem strateškom programu ponovnog poravnanja. Mi paralelno nastavljamo da se fokusiramo na rast profitabilnog jezgra našeg poslovanja.’’

 
Portfolijo e sastoji od NPL (obezbeđeni krediti sa 90 dana prekoračenja roka plaćanja) u Rumuniji od kojih su stambeni krediti 84% sa preostalih 16% korporativnih finanasiranja. Portfolijo od 3.566 kredita ukupno je podržan mešavinom primarno stambenih, komercijalnih nekretnina i zemljišta za izgradnju.

 
Alexander Tscherteu, Direktor rizika u Volksbank Romania govori o uspešnom zatvaranju: ’’Ova transakcija je prva takve vrste na tržištu u Rumuniji. Ona će otvoriti vrata drugim bankama da koriste takve transakcije kao mehanizam rešavanja problema. Međutim, ovo ne bi bilo moguće bez posvećenog tima i na strani prodavca i kupca kao ni bez profesionalne podrške od strane Schoenherr pravnog savetnika i PWC-a na strani savetnika prodavca.’’

 
Rezultat prodaje je ni jedan teret na zaradi 2014.godine i ni jedan značajan uticaj na kapital; stepen solventnosti Volksbank Romania ostaje visok – preko 20%.

 
Ugovorne strane su saglasne da se održava poverljivost u pogledu detalja ove transakcije.