APS je ostvarila rekordni obim zastupanja u nenaplativim kreditima u 2014.godini

January 12, 2015

Prag, januara 2015 – APS Holding SE (“APS”) kompanija je dostigla značajne pozicije u tri ključne oblasti svog poslovanja u 2014.godini, i to u :

  1. Zastupanju;
  2. Upravljanju fondom
  3. Operacijama.

 
APS je uspešno zastupao i investirao u 11 portfolija nenaplativih kredita (NPL) tokom 2014.godine u 5 zemalja uključujući i Češku, Slovačku, Bugarsku, poljsku i Rumuniju.

  • Od ovih 11 NPL portfolija, 5 su sa obezbeđenim kreditima, 6 su neobezbeđeni krediti.
  • Ovih 11 portfolija imaju nominalnu vrednost (NV) of nekih Eur 1,45 milijardi. Pet obezbeđenih portfolija imaju NV of nekih EUR 1.4 milijarde, i 6 neobezbeđenih imaju NV od nekih EUR 58 miliona.
  • Ovih 11 portfolija sadrže 34.684 individualnih pozajmica, 5.748 obezbeđenih pozajmica, i 28.936 neobezbeđenih pozajmica. APS će nadalje servisirati ove portfolije.

 

APS je tokom 2014.godine u okviru svog poslovanja u upravljanju fondovima postigao značajne uspehe i to:

  • Uspešno plasiranje drugog APS investicionog fonda, ALPHA, tokom trećeg kvartala;
  • ALPHA je investiran u 13 NPL portfolija kombinovano sa NV u iznosu od EUR 1.24milijardi.
  • APS i IFC su postigli sporazum o finansiranju računa za IFC, BETA. BETA fond je sproveo svoju prvu uspešnu investiciju u trećem kvartalu.

 
APS je takođe proširio svoje operacije i geografsku pokrivenost otvaranjem kancelarije u Grčkoj u novembru 2014.godine.

 
APS je investitor ukupnog servisiranja zaplenjenih kredita, savetnik, uravnik oporavka, i upravnik imovinom. APS je kompanija kreirana kao serviser za unutrašnje potrebe u 2004.godini za servisiranje velikog portfolija stanovništva u Češkoj. APS se razvila u nezavisnu platformu za upravljanje imovinom sa operacijam širom centralne i jugoistočne Evrope.

 
APS ima svoje sedište u Pragu, u Češkoj, sa preko 350 zaposlenih ljudi u 7 zemalja uključujući Bugarsku, Grčku, Poljsku, Rumuniju, Srbiju, i Slovačku.
Aps je stekao preko 66 NPL portfolija tokom poslednjih 10 godina preko 250.000 izlaganja i trenutnih NV sredstava pod upravom od oko EUR 2.7 milijardi.APS trenutno upravlja sa tri investiciona fonda sa investicijama od nekih EUR 55 miliona.