APS počinje pregovore sa Hrvatskom poštanskom bankom

November 18, 2016

APS i Hrvatska poštanska banka (Hrvatska) su potpisali Memorandum o razumevanju. Obe strane su posvećene zaključenju kupoprodaje portfolija nenaplativih korporativnih pozajmica.

 
18. 11. 1016.godine Poštanska banka je potpisala Memorandum o razumevanju između ove banke i APS Delta S.A. fondom koji je nosilac posla i koji pripada APS Holding a.s. grupi s obzirom na prodaju nenaplativih korporativnih pozajmica.

 
Na osnovu pomenutog Memoranduma o razumevanju, Banka i investitor su započeli, na osnovu dobijenog odobrenja koje izdaje Hrvatska narodna banka, proces zaključenja portfolija kupoprodajnih ugovora sa ciljem da se zatvori ova transakcija.

 
Nakon primljene CNB rezolucije o ovoj stvari, kao i nakon zatvaranja transakcije, APS će na vreme objaviti izveštaj namenjen zajednici investitora sa detaljnijim informacijama kao i svim daljim aktivnostima.