APS kompanija je preuzela portfolijo stambenih kredita u Mađarskoj nominalne vrednosti od EUR 138,9 miliona

March 21, 2017

APS Holding, a.s. (APS), zajedno sa svojim partnerom na tržištu Mađarske, Balbec Capital LP, je procesuirao akviziciju portfolija nenaplativih kredita koji se sastoji od stambenih kredita UniCredit banke Mađarske. Nominalna vrednost ovog portfolija je u proseku EUR 138,9 miliona (HUF 42,7 milijardi). Portfolijo će servsirati APS Hungary Kft.

 
Partneri u finansiranju ove transakcije su investicioni fond kojim upravlja Balbec Capital LP i APS uz savetovanje Loan Management Investicni Fond a.s. Ovo je prva akvizicija koju je APS postigao na tržištu Mađarske i dodaje postojećim fondovima kompanije iznos od 76 portfolija vrednih EUR 4.9 milijardi.

 
Martin Machon, Predsednik upravnog odbora u APS komentariše: “Drago nam je što smo završili našu prvu akviziciju u Mađarskoj. Naš cilj je dugoročna saradnja sa dužnicima. Mi smo posvećeni traženju uzajamno korisnih rešenja u svakom pojedinom slučaju. Mi ćemo primeniti našu najbolju praksu koja se bazira na preko 500.000 slučajeva oporavka dugovanja u proteklih 13 godina našeg postojanja na tržištu. “

 
Uloga finansijskog savetnika je pripala PwC Hungary kao i PwC Hungary legal i CMS Cameron McKenna u ulozi pravnih savetnika ugovornim stranama. APS je imao ulogu investicionog savetnika.

 
Viktor Levkanič, Direktor investicija u APS komentariše: “Mi smo aktivno učestvovali u NPL transakcijama u Mađarskoj duže od dve godine, pre svega u korporativnim obezbeđenim i stambenim NPL (nenaplativim kreditima). Tokom ovog vremena mi smo izgradili naše lokalno tržište razumevanja i odnosa. Mi verujemo u tržište, vidimo veliki potencijal za dalje investicije i takođe poverenje u performanse ove ekonomije dugoročno gledano.”

 
Victor Angelescu, CEE Regional Director of APS comments: “Mi očekujemo da zaposlimo profesionalce za naplatu duga, analitičara i drugih visoko kvalifikovanih kadrova zokom prve polovine 2017.godine. Iako su prvi zaposleni već primljeni, mi još uvek tražimo ambiciozne i talentovane ljude sa veštinama.”

 
Početkom 2016.godine APS je proširio svoje poslovanje na Hrvatsku, Kipar i Mađarsku. Ulazak na kiparsko tržište je zasnovan na zajedničkom ulaganju sa Hellenic bankom (APS 51%, Hellenic banka 49%). Novoosnovana kompanija će servisirati portfolijo zaplenjenih kredita u vrednosti od EUR 2.4 milijarde. Transakcije je odobrila Evropska centralna banka i Centralna banka Kipra. Kancelarija u Hrvatskoj je osnovana u januaru 2017.godine i počela je sa radom sa preuzetim portfolijom korporativnih nenaplativih kredita u nominalnom iznosu od preko EUR 100 miliona.