APS će preuzeti MARK Zrt. od Centralne banke Mađarske

April 10, 2017

Centralna banka Mađarske (Magyar Nemzeti Bank), je jedini vlasnik MARK Magyar Reorganizacios es Koveteleskezelo Zartkoruen Mukodo Reszvenyatarsasag (u daljem tekstu: MARK ili Kompanija) i prodavac ove firme kompaniji APS Investment s.r.o. (u daljem tekstu: APS) koja je deo APS Grupe.

 
MARK će ojačati infrastrukturu APS-a na tržištu Mađarske u njenoj ulozi kompanije za akvizicije i servisiranje koja je fokusirana na segment zaplenjenih korporativnih kredita. Kompanija je osnovana 2014.godine i ima funkcionalnu infrastrukturu za upravljanje portfolijima zaplenjenih dugova sa fokusom na korporativne kredite.

 
Martin Machon, Predsednik upravnog odbora APS-a komentariše: “Drago nam je što će se MARK pridružiti našoj mreži međunarodnih eksperata. Akvizicija kompanije MARKje sledeći korak u jačanju naše infrastrukture. Naši glavni ciljevi su akvizicije i servisiranje zaplenjenih portfolija velikog obima najviših profesionalnih standarda.”

 
Viktor Levkanic, Direktor investicija APS-a komentariše: “Mi smo aktivno učestvovali u NPL transakcijama u Mađarskoj duže od dve godine, pre svega u korporativnim obezbeđenim i stambenim NPL (nenaplativim kreditima). Mi u tome vidimo veliki potencijal za dalje investicije i takođe poverenje u performanse ove ekonomije dugoročno gledano.”

 
APS je u martu mesecu zajedno sa Balbec Capital LP preuzeo portfolijo nenaplativih kredita koji se sastoji od stambenih kredita vrednih EUR 138,9 miliona (HUF 42.7 milijardi). Ovaj portfolijo servisira APS Hungary Kft. Deo APS strategije je jaka pozicija na tržištu Mađarske u procesu traženja prilika za investiranje u centalnoj i jugoistočnoj Evropi.

 
Početkom 2016.godine APS je proširio svoje poslovanje na Hrvatsku, Kipar i Mađarsku. Ulazak na kiparsko tržište je zasnovan na zajedničkom ulaganju sa Hellenic bankom (APS 51%, Hellenic banka 49%). Novoosnovana kompanija će servisirati portfolijo zaplenjenih kredita u vrednosti od EUR 2.4 milijarde. Transakcije je odobrila Evropska centralna banka i Centralna banka Kipra. Kancelarija u Hrvatskoj je osnovana u januaru 2017.godine i počela je sa radom sa preuzetim portfolijom korporativnih nenaplativih kredita u nominalnom iznosu od preko EUR 100 miliona.