APS je stekao jedan od najvećih portfolija u jugoistočnoj Evropi sa ukupnim bruto bilansom izloženosti od EUR 448 miliona

June 7, 2017

APS Delta s.r.o., kao deo grupe kompanija APS Holding a.s. (APS), je kompanija koja je dana 30. 04. 2017.godine stekla portfolijo nenaplativih kredita (NPL) sa ukupnim bilansom izloženosti od EUR 448 miliona. Portfolijo je nabavljen od Zagrebačke banke d.d. nakon dobijenog pozitivnog mišljenja Narodne banke Hrvatske.

 
Ova akvizicija uključuje obezbeđene i neobezbeđene korporativne kredite kao i kredite stanovništva. Najveći obim obuhvata korporativne zaplenjene dugove a zatim i neobezbeđene i obezbeđene dugove stanovništva. Ove akvizicije se dodaju postojećim APS kreditnim fondovima što uključuje 77 NPL portfolija sa ukupnom nominalnom vrednošću koja prelazi EUR 5.1 milijardu.

 
Martin Machoň, Predsednik upravnog odbora APS, komentariše: “Ova nova akvizicija naglašava našu posvećenost da investiramo u ekonomiju Hrvatske. Naš cilj je da pronađemo više prilika za investiranje i podržimo banke u njihovim de-leveridž aktivnostima što vodi ka dugoročnom rastu ekonomije. Značaj investitora za zaplenjene kredite je sve veći u sadašnjim kolebljivim ekonomskim ciklusima u cilju vraćanja neproduktivnog kapitala nazad na tržište.”

 
Viktor Levkanič, Glavni oficir za investicije u APS-u, komentariše: “Zadovoljstvo nam je što imamo priliku da sarađujemo sa Zagrebačkom bankom u jednoj takvoj strateškoj transakciji. Mi smo skoro godinu dana u procesu ove transakcije u koju je uključen brojan tim koji čine profesionalci za investicije i specijalizovani savetnici. Ova transakcija predstavlja našu drugu veliku akviziciju portfolija nenaplativih kredita na tržištu Hrvatske koja je sprovedena tokom 2017.godine i potvrđuje našu posvećenost tržištima zapadnog Balkana. ”

 
Victor Angelescu, APS Regionalni direktor za centralnu i istočnu Evropu, komentariše: “Mi smo postigli jaku inicijalnu poziciju na tržištu i ova nova akvizicija donosi novu priliku i veću odgovornost. Naš cilj je da pronađemo uzajamno korisna rešenja koja mogu da pomognu dužnicima da smanje teret starih nenaplativih dugovanja.”

 
Od početka 2017.godine kompanija APS je značajno ojačala svoju poziciju u regionu. Sa svojim prethodno stečenim portfolijima u Hrvatskoj (preko EUR 100 miliona) i Mađarskoj (EUR 138.9 miliona) i na Kipru gde ima zajedničko ulaganje sa Hellenic bankom (51% APS i 49% Hellenic banka, portfolijo servisiranja kredita u iznosu od EUR 2.4 milijarde), APS teži da postigne poziciju najbrže rastućeg investitora i servisera zaplenjenih kredita.