APS stekao nenaplativi zajam i posao upravljanja nekretninama od banke Hellenic Bank

July 3, 2017

APS Holding a.s. (APS) stekao je nenaplativi zajam i posao upravljanja nekretninama od banke Hellenic Bank Public Company Ltd (u daljem tekstu: Banka ili Grupa). Novoosnovani subjekat koja je stekao poslovanje, APS Debt Servicing Cyprus Ltd (u daljem tekstu: APS Cyprus) upravljaće nenaplativim zajmovima i nepokretnom imovinom Banke.

 
Nakon najave od 11. januara 2017, sva zahtevana regulatorna odobrenja su primljena i APS Cyprus počinje sa radom 3. jula 2017. APS Cyprus će servisirati nenaplative zajmove u visini od 2,3 milijarde evra, a nepokretnom imovinom u vrednosti od 150 miliona evra će upravljati APS. APS Cyprus je osnovan početkom 2017. i 51% je u vlasništvu APS-a, a 49% u vlasništvu Banke. APS Holding će imati krajnju kontrolu nad poslovanjem APS Cyprus-a. Naknada za prodaju operacija je 20,6 miliona evra. Transakcija je finansirana od strane APS maksimiziranih izvora finansijskih sredstava.

 
APS Cyprus stiče operacije Odeljenja Banke za upravljanje unutrašnjim zaostacima, uključujući neophodna sredstva za nezavisno vršenje servisiranja portfolia. Istovremeno, Banka je sklopila ugovor na 10 godina o nivou servisiranja sa APS Cyprus-om radi upravljanja portfoliom nenaplativih zajmova i nekretnina. Banka zadržava vlasništvo nad svojom imovinom.

 
Martin Machoň, generalni direktor APS-a, komentariše: „Nova kupovina nam omogućava da stvorimo prvu platformu za servisiranje dugova unutar kiparskog tržišta. Posvećeni smo razvoju visokog potencijala APS Cyprus-a i traženju novih prilika. Tim od oko 130 profesionalaca, zajedno sa poboljšanom ekonomskom situacijom, grade sjajan osnov za buduća postignuća.“

 
Victor Angelescu, regionalni direktor APS-a za Centralnu i Istočnu Evropu, komentariše: „Stekli smo jak početni položaj na tržištu, što donosi mogućnosti i odgovornost. Naš cilj je nalaženje uzajamno povoljnih rešenja koja pomažu dužnicima za povrate kontrolu nad nenaplativim dugovima. Uklanjanje blokade sa nenaplative imovine je korisno za lokalnu zajednicu, kao i za pojedince.“

 
Viktor Levkanič, direktor ulaganja APS-a, dodaje: „Zadovoljni smo što imamo priliku da sarađujemo sa bankom Hellenic Bank na tako izuzetnoj transakciji i verujemo da će nam ovaj poduhvat omogućiti da igramo sistemsku ulogu na tržištu nenaplativih dugova na Kipru. Model saradnje zajedničkog poduhvata odgovara najboljoj praksi ECB, MMF, i EBRD-a i pomaže pri podržavanju napretka kiparske ekonomije.“

 
Od početka 2017, APS je značajno ojačao svoj položaj u regionu. Sa prethodno stečenim portfolijima u Hrvatskoj (preko 550 miliona evra) i Mađarskoj (138,9 miliona evra), APS teži ka položaju najbrže rastućeg investitora i servisera nenaplativih dugovanja.