Investiciona kompanija APS ostvarila preko 26 miliona evra prethodne godine

July 3, 2017

APS Holding a.s. (APS) stekao je ukupan prihod od preko 26,3 miliona evra i ostvario neto zaradu od 4,9 miliona evra. APR raste već petu godinu zaredom i nastavlja svoje širenje kroz Evropu.

 
Godine 2016, APS se proširio u tri evropske zemlje: Hrvatsku, Kipar i Mađarsku. Kompanija je obavila transakcije ukupne nominalne vrednosti od 1,4 milijarde evra. Njen rast se nastavlja i u 2017: do danas, ovogodišnje stečeno investiciono ulaganje prevazilazi nominalnu vrednost od 600 miliona evra, a kompanija će servisirati nenaplative dugove vredne 2,4 milijarde evra u zajedničkom poduhvatu sa kiparskom bankom Hellenic Bank.

 
Martin Machoň, generalni direktor APS-a, komentariše: „Prošle godine, uvrstili smo se među značajne evropske investitore u segmentu nenaplativih zajmova. Uspeli smo da nastavimo rast uprkos skupom proširenju u Hrvatsku, Kipar i Mađarsku. Sve nove zemlje imaju značajan investicioni potencijal, koji ćemo koristiti ove godine. Trenutno tražimo nove prilike u Grčkoj i Italiji. Ove zemlje pripadaju zemljama koje najviše obećavaju u Evropi kada se govori o investicijama. Nadamo se ponovnom ulaganju zarade u proširenje kompanije.“

 
Viktor Levkanič, direktor ulaganja APS-a, dodaje: „Uspešno se takmičimo sa globalnim investitorima. Prošle godine smo obavili našu prvu transakciju u istoriji koja prelazi milijardu evra. Verujem da će, zahvaljujući našem detaljnom poznavanju pojedinačnih zemalja, naš položaj kao investitora značajno ojačati.“

 
APS, zajedno sa svojim partnerima, ulaže u nenaplaćene dugove, uglavnom korporativne dugove. Njegov cilj je da uvek nađe rešenje koje omogućava dužniku da preuzme kontrolu nad svojom finansijskom situacijom i da se postepeno izbori sa svojim obavezama. APS, preko svojih lokalnih ogranaka, obezbeđuje celokupan proces vraćanja duga. Uobičajeni prodavci su banke, koje smanjuju kreditnu aktivnost i jačaju svoj položaj na tržištu usled stalnih prodaja blokova dugova.

 
APS ostaje aktivan najviše u regionima Centralne i Južne Evrope. Kompanija je dugogodišnji tržišni lider u Rumuniji i stekla je značajan položaj u ostalim evropskim državama. APS je značajno ojačao svoj položaj u regionu:

  • Kupovinom dva portfolia u Hrvatskoj, nominalne vrednosti preko 550 miliona evra,
  • Kupovinom u Mađarskoj, nominalne vrednosti koja dostiže 140 miliona evra,
  • Kiparskim zajedničkim poduhvatom sa bankom Hellenic Bank (51% APS, 49% Hellenic Bank), servisirajući zajmovni portfolio od 2,4 milijarde evra.

 

Za više detalja, molimo pročitajte objavljeni godišnji izveštaj APS Holding-a.