Prošlost

APS je osnovan kao serviser na češkom tržištu na čelu sa Martinom Machonom kao menadžerom. Njegov zadatak je bio da izgradi kompaniju na još nerazvijenom tržištu.

2004

Zahvaljujući dobrim rezultatima u Češkoj i smanjenjem budućih investicionih prilika, APS je proširio svoje poslovanje na ostale evropske zemlje.

2005

APS je započeo poslovanje u Srbiji servisiranjem obezbeđenog korporativnog portfolija Agencije za sanaciju banaka, nominalne vrednosti od 6 miliona €.

2005

APS Srbija je otpočeo servisiranje i kupovinu problematičnih kredita od domaćih banaka kao i servisiranje trećih lica. Aktivnosti takođe uključuju i call centar unutar preduzeća za naplatu putem dogovora.

2006

Akvizicija obezbeđenog korporativnog porfolija u Crnoj Gori sa nominalnom vrednošću od 20.5 miliona € od Prve banke Crne Gore. APS Serbia počinje potragu za poslovnim prilikama u Hrvatskoj i Sloveniji.

2012

Akvizicija korporativnog portfolija obezbeđenih i neobezbeđenih kredita u Srbiji sa nominalnom vrednošću od 23 miliona € od Erste banke a.d. Novi Sad.

2015

APS Holding je osnovao novu diviziju za Real Estate, kako bi se iskoristile mogućnosti u oblasti centralne i istočne Evrope.

2015

Martin Machoň, direktor i manjinski akcionar, tada je postao jedini akcionar i vlasnik APS Holding-a.

2015

APS Holding se proširuje na tržište Azije i otvara svoju prvu ekspozituru u Vijetnamu.

2015

APS Holding kupuje NPL portfolio u vrednosti od 1.3 milijarde € u Rumuniji – najveća transakcija ovog tipa u jugoistočnoj Evropi.

2016

APS je preuzeo nenaplativa potrživanja i portfolio za upravljanje nekretninama od Hellenic banke

2017

APS otvara kancelarije u Austriji i Bosni i Hercegovini

2018