Vesti

June 7, 2017

APS je stekao jedan od najvećih portfolija u jugoistočnoj Evropi sa ukupnim bruto bilansom izloženosti od EUR 448 miliona

APS Delta s.r.o., kao deo grupe kompanija APS Holding a.s. (APS), je kompanija koja je dana 30. 04. 2017.godine stekla portfolijo nenaplativih kredita (NPL) sa ukupnim bilansom izloženosti od EUR 448 miliona. Portfolijo je nabavljen od Zagrebačke banke d.d. nakon dobijenog pozitivnog mišljenja Narodne banke Hrvatske.   Ova akvizicija uključuje obezbeđene i neobezbeđene korporativne kredite… Read more »

April 10, 2017

APS će preuzeti MARK Zrt. od Centralne banke Mađarske

Centralna banka Mađarske (Magyar Nemzeti Bank), je jedini vlasnik MARK Magyar Reorganizacios es Koveteleskezelo Zartkoruen Mukodo Reszvenyatarsasag (u daljem tekstu: MARK ili Kompanija) i prodavac ove firme kompaniji APS Investment s.r.o. (u daljem tekstu: APS) koja je deo APS Grupe.   MARK će ojačati infrastrukturu APS-a na tržištu Mađarske u njenoj ulozi kompanije za akvizicije… Read more »

March 21, 2017

APS kompanija je preuzela portfolijo stambenih kredita u Mađarskoj nominalne vrednosti od EUR 138,9 miliona

APS Holding, a.s. (APS), zajedno sa svojim partnerom na tržištu Mađarske, Balbec Capital LP, je procesuirao akviziciju portfolija nenaplativih kredita koji se sastoji od stambenih kredita UniCredit banke Mađarske. Nominalna vrednost ovog portfolija je u proseku EUR 138,9 miliona (HUF 42,7 milijardi). Portfolijo će servsirati APS Hungary Kft.   Partneri u finansiranju ove transakcije su… Read more »

February 15, 2017

APS ulazi na tržište Hrvatske sa portfolijom akvizicije čija nominalna vrednost značajno prelazi vrednost od EUR 100 miliona

APS Holding a. s. (APS), ulati na tržište Hrvatske sa uspešno zatvorenom akvizicijom portfolija nenaplativih kredita čija nominalna vrednost značajno prelazi iznos od EUR 100 miliona. U novosnovanoj kancelariji se očekuje više od 40 zaposlenih u prvoj polovini godine.   Akvizicija podrazumeva obezbeđene i neobezbeđene korporativne pozajmice sa obezbeđenim pozicijama koje postoje većinom prema nekretninama,… Read more »

January 11, 2017

Hellenic banka i APS potpisuju ugovor o upravljanju sredstvima iz nekretnina i servisiranju celokupnog portfolija nenaplative izloženosti

Hellenic Bank Public Company Ltd (Banka ili Grupa) i APS Holding a.s postigli su sporazum 10. 01. 2017.godine o upravljanju sredstava nekretnina i servisiranju ukupnog portfolija nenaplative izloženosti banke.   U cilju sprovođenja ovog ugovora biće osnovana nova kompanija u kojoj će Banka imati udeo od 49% a APS Recoverz Czprus Ltd če biti većinski… Read more »

November 18, 2016

APS počinje pregovore sa Hrvatskom poštanskom bankom

APS i Hrvatska poštanska banka (Hrvatska) su potpisali Memorandum o razumevanju. Obe strane su posvećene zaključenju kupoprodaje portfolija nenaplativih korporativnih pozajmica.   18. 11. 1016.godine Poštanska banka je potpisala Memorandum o razumevanju između ove banke i APS Delta S.A. fondom koji je nosilac posla i koji pripada APS Holding a.s. grupi s obzirom na prodaju… Read more »

July 28, 2016

APS preuzima €1.3 milijardu NPL portfolija u Rumuniji

Kompanija APS Holding a. s. (APS) je uspešno završila akviziciju dva portfolija nenaplativih dugovanja (NPL) nominalne vrednosti od EUR 1.33 milijarde u Rumuniji.   Prvi portfolijo sadrži obezbeđene i neobezbeđene korporativne i SME pozajmice sa osiguranom pozicijom naspram većine stambene, komercijalne i industrijske imovine. Nominalna vrednost ovog portfolija prelazi iznos od EUR 1.070 miliona. Portfolijo… Read more »

June 8, 2016

APS je preuzeo portfolijo dugovanja u iznosu većem od EUR 23 miliona

APS Holding sve više jača nakon preuzimanja drugog najvećeg kreditnog portfolija prodatog u Češkoj Republici tokom poslednjih 18 meseci. Ukupna vrednost potraživanja u portfoliju prevazilazi vrednost ekvivalentnu iznosu od EUR 23 miliona. Prodavac je glavna međunarodna institucija.   Portfolijo je stečen od strane filijale švajcarske kompanije DDM Holding AG (DDM) i formiran je od desetina… Read more »