Mi pomažemo da se rezreše situacije sa problematičnom imovinom.

Naplata potraživanja

Možete imati klijente u jednoj zemlji ili u zemljama sa različitim jezicima, zakonodavstvom, ekonomskom situacijom ili ponašanjem kao dužnika. Mi zapošljavamo preko 800 stručnjaka iz 15 zemalja da upravljaju brzim, efikasnim i etičkim uslugama naplate.

APS je vodeća kompanija za naplatu problematičnih kredita u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Mi sledimo skup strogih pravila i najveću važnost povećujemo poslovnoj etici, u situacijama kada se dogovaramo sa dužnicima oko isplate, kao i kada klijentima pomažemo da blagovremeno i na profesionalan način naplate potraživanje.

Naš uspeh

 • 300 call centara i stručnjaka za naplatu u regionu

 • Upravljanje sa preko 500,000 kredita

 • Pružamo usluge za preko 100 klijenata: banke, osiguranja, lizinzi, telefonske kompanije, komunalije i drugi poslovni sektori.

 • Vodeći softveri i infrastruktura za naplatu u ovoj oblasti

Strategije za naplatu potraživanja

Naša infrastruktura daje nam mogućnost da efikasno upravljamo velikim obimom dugovanja, kako korporativnim tako i dugovanjima stanovništva. Spremni smo da servisiramo obezbeđena, kao i neobezbeđena dugovanja.

Naš primarni cilj je da sklopimo sporazum sa dužnikom i dođemo do prihvatljivog rešenja problema. Međutim, ukoliko se iscrpe sve strategije bazirane da dogovoru, mi smo spremni da primenimo odgovarajuće zakonske mere.

 • Naplata putem call centra

  Naši operateri su obučeni da identifikuju ličnost dužnika i njegovo očekivano ponašanje, a da zatim prema tome primene optimalnu strategiju. Naš primarni cilj je da pronađemo zajednički jezik sa dužnikom i da postignemo dogovor o planu isplate.

 • Terenska naplata

  Mi možemo da sprovedemo hiljade naloga mesečno. Aktivnosti se sprovode u roku od 24h pa do 14 dana, od dana prihvatanja naloga, zahvaljujući našoj domaćoj mreži pregovarača, koji se nalaze širom zemlje.

 • Skip Tracing

  Ako postoji nedostatak informacija o dužniku, naš tim specijalista je spreman da prikupi sve dostupne informacije da bi se locirala osoba.

 • Naplata pravnim putem

  APS sarađuje sa specijalizovanim advokatskim firmama, ali i pruža svoje pravne usluge naplate. Naši visoko razvijeni procesi naplate omogućavaju najkraće moguće zakonske procedure i dovode do lake naplate putem izvršenja, stečaja, insolventnosti, itd. U ovoj fazi servisiranja, mi primenjujemo sve raspoložive strategije i metode. Pravne radnje su koordinisane sa call centrom za naplatu i/ili sa terenskom naplatom.

 • Zaplena automobila

  Naš primarni cilj je postizanje dogovora oko plana isplate dugovanja. U ostalim situacijama, sposobni smo da zaplenimo, procenimo vrednost i prodamo na aukciji sve tipove vozila.

 • Upravljanje hipotekama i naplata

  Naš primarni fokus, uvek je da prodamo imovinu ili kolateral, pre preuzimanja imovine dužnika. U ostalim situacijama, primenjuje se aukcijska prodaja kolaterala uz izmirenje sa dužnikom.

  Naša dugoročna saradnja sa lokalnim vlastima, koje su uključene u procese izvršenja naplate, omogućava nam da garantujemo laku i brzu prodaju oduzete imovine dužnika.

 • Savetovanje o naplati

  Mi pružamo širok spektar usluga, uključujući procenu potraživanja, postavljanje procesa za internu naplatu dugovanja, postavljanje parametara za vrednovanje klijenta, ocenjivanje i finansijsku poziciju klijenta.

 • Restrukturiranje

  Restrukturiranje je alternativni pristup primenljiv u situacijama kada druge metode nisu. Mi vidimo restrukturiranje kao komplementarnu strategiju, koja nam omogućava da obezbedimo maksimalnu korist za sve učesnike u transakciji. Mi koristimo tipične strategije kao što su zaplena, razvoj i prodaja nepokretnosti kojima su obezbeđena dugovanja, kao i reorganizaciju procesa, ugovora o radu, itd. da bismo smanjili troškove, i sprovodimo ove metode putem obezbeđivanja alternativnih sredstva za finansijsko restrukturiranje i refinansiranje dugovanja.

 • Ekonomski izvještaji

  Mi obezbeđujemo izveštaje za verifikaciju i dobijanje poslovnih informacija za naše klijente. Koji uključuju:

  • -Podatke o komponentama sredstava – pokretna i nepokretna imovina, u vidu foto-inspekcije
  • -Informacije u vezi kapitala ili ličnih veza, zaposlenja, mesta poslovanja
  • -Određivanje lokacije traženih hartija od vrednosti
  • -Podatke o nekretninama – brojevi i podaci iz zemljišnih knjiga

Kontaktirajte nas